โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 พ.ย. 2563 | 11:29:58 น.

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ได้กำหนดจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 18,19,21 กรกฎาคม 2563