พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกองค์การ
5 เม.ย. 2564 | 14:46:48 น.

    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกองค์การ