โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน/อสม. ประจำปีงบประมาณ 2563
11 ก.ค. 2564 | 11:46:47 น.

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน/อสม. ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563