กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 21 กุมภาพันธ์ 2565
22 มี.ค. 2565 | 10:00:04 น.

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำ