ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมหารือการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน เห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
22 มี.ค. 2565 | 11:02:01 น.

    วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อบต.พระยาบันลือ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกอบต. ผู้บริหารสมาชิก อบต.ผู้แทนจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชุมหารือการพัฒนาท้องถิ่นประชุมหารือการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน เห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา