โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 เม.ย. 2565 | 16:02:24 น.

    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565 โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในด้านพิธีการ ทั้งการประดับพระฉายาลักษณ์ ตักบาตรทำบุญ พร้อมเครื่องราชสักการะ การจัดสถานที่ลงนามถวานพระพร สำหรับบุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อ ซึ่งแสดงออกซึ่งความจงรักภัคดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ