โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชน/อสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
14 มิ.ย. 2565 | 10:41:58 น.

    องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยา สามัญประจำบ้านให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชน/อสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องยา สามัญประจำบ้าน และทำให้มีประสบการณ์ในการดูแลบุคคลรอบข้างได้ดี สามารถนำความรู้เรื่องยานี้ไปเผยแพร่ได้ นั้น