กิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
12 ก.ค. 2565 | 17:20:14 น.

    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ นายพิษณุ เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ นายสมบูรณ์ เสาวกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.พระยาบันลือ เจ้าหน้าที่อบต.พระยาบันลือและประชาชนตำบลพระยาบันลือ เข้าร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ