กิจกรรมทำความสะอาดวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ 3
12 ก.ค. 2565 | 17:21:19 น.

    วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ นายพิษณุ เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ นายสมบูรณ์ เสาวกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.พระยาบันลือ เจ้าหน้าที่อบต.พระยาบันลือและประชาชนตำบลพระยาบันลือ เข้าร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์วัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ 3