กิจกรรมทำความสะอาดศาลาประชาคม หมู่ 4
12 ก.ค. 2565 | 17:22:32 น.

    วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ นายพิษณุ เริงมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ นายสมบูรณ์ เสาวกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.พระยาบันลือ อสม. เจ้าหน้าที่อบต.พระยาบันลือและประชาชนตำบลพระยาบันลือ เข้าร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ศาลาประชาคม หมู่ 4