โครงการ พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)
14 ก.ค. 2563 | 10:29:18 น.

    การอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ เป้าหมาย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ -กิจกรรมส่งเสริมความดีและมีคุณธรรมในองค์กร