กิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

    

12 ก.ค. 2565 | 17:20:14 น.

       กิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

12 ก.ค. 2565 | 17:20:14 น.

กิจกรรมทำความสะอาดวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ 3

    

12 ก.ค. 2565 | 17:21:19 น.

       กิจกรรมทำความสะอาดวัดโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ 3

12 ก.ค. 2565 | 17:21:19 น.

กิจกรรมทำความสะอาดศาลาประชาคม หมู่ 4

    

12 ก.ค. 2565 | 17:22:32 น.

       กิจกรรมทำความสะอาดศาลาประชาคม หมู่ 4

12 ก.ค. 2565 | 17:22:32 น.

กิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระยาบันลือ หมู่ 5

    

12 ก.ค. 2565 | 17:23:46 น.

       กิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพระยาบันลือ หมู่ 5

12 ก.ค. 2565 | 17:23:46 น.

โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    

14 มิ.ย. 2565 | 10:39:46 น.

       โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

14 มิ.ย. 2565 | 10:39:46 น.

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชน/อสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

    

14 มิ.ย. 2565 | 10:41:58 น.

       โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชน/อสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564

14 มิ.ย. 2565 | 10:41:58 น.

โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    

14 มิ.ย. 2565 | 11:10:39 น.

       โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

14 มิ.ย. 2565 | 11:10:39 น.

โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    

4 เม.ย. 2565 | 16:02:24 น.

       โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 เม.ย. 2565 | 16:02:24 น.

กิจกรรมส่งเสริมความดี เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการ ตำบลคุณธรรมพหุวัฒนธรรม 14 กุมภาพันธ์ 2565

    

27 เม.ย. 2565 | 14:33:43 น.

       กิจกรรมส่งเสริมความดี เพื่อพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการ ตำบลคุณธรรมพหุวัฒนธรรม 14 กุมภาพันธ์ 2565

27 เม.ย. 2565 | 14:33:43 น.

ประชุมผู้บริหาร วันที่ 18 มกราคม 2565

    

25 เม.ย. 2565 | 14:46:35 น.

       ประชุมผู้บริหาร วันที่ 18 มกราคม 2565

25 เม.ย. 2565 | 14:46:35 น.

ประชุมผู้บริหารและพนักงาน

    

25 เม.ย. 2565 | 14:55:47 น.

       ประชุมผู้บริหารและพนักงาน

25 เม.ย. 2565 | 14:55:47 น.

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 21 กุมภาพันธ์ 2565

    

22 มี.ค. 2565 | 10:00:04 น.

       กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 21 กุมภาพันธ์ 2565

22 มี.ค. 2565 | 10:00:04 น.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมหารือการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน เห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

    

22 มี.ค. 2565 | 11:02:01 น.

       ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมหารือการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้าน เห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

22 มี.ค. 2565 | 11:02:01 น.

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี บริษัท ซีซีเอ็ม ฟู้ด โปรเซสซิ่ง จำกัด ขอดำเนินการก่อสร้างห้องเย็น

    

22 มี.ค. 2565 | 09:54:03 น.

       การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี บริษัท ซีซีเอ็ม ฟู้ด โปรเซสซิ่ง จำกัด ขอดำเนินการก่อสร้างห้องเย็น

22 มี.ค. 2565 | 09:54:03 น.

โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน/อสม. ประจำปีงบประมาณ 2563

    

11 ก.ค. 2564 | 11:46:47 น.

       โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน/อสม. ประจำปีงบประมาณ 2563

11 ก.ค. 2564 | 11:46:47 น.

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

    

5 เม.ย. 2564 | 14:42:05 น.

       ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

5 เม.ย. 2564 | 14:42:05 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกองค์การ

    

5 เม.ย. 2564 | 14:46:48 น.

       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว.ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกองค์การ

5 เม.ย. 2564 | 14:46:48 น.

แผนปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ เมื่อวันพุธที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563. เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ร่วมภาคประชาชน จัดประชุมรับฟังปัญหา ความต้องการแนวทางการจัดทำแผนฯ

    

21 เม.ย. 2564 | 16:15:25 น.

       แผนปฏิบัติการ การคัดแยกขยะ เมื่อวันพุธที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563. เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ร่วมภาคประชาชน จัดประชุมรับฟังปัญหา ความต้องการแนวทางการจัดทำแผนฯ

21 เม.ย. 2564 | 16:15:25 น.

โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    

24 ส.ค. 2563 | 12:30:12 น.

       โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

24 ส.ค. 2563 | 12:30:12 น.

โครงการพนักงานดีเด่น

    

24 ส.ค. 2563 | 17:26:00 น.

       โครงการพนักงานดีเด่น

24 ส.ค. 2563 | 17:26:00 น.

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

    

19 ส.ค. 2563 | 15:39:03 น.

       กิจกรรม ปลูกต้นไม้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

19 ส.ค. 2563 | 15:39:03 น.

กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 3 มิถุนายน 2562

    

19 ส.ค. 2563 | 15:44:23 น.

       กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันที่ 3 มิถุนายน 2562

19 ส.ค. 2563 | 15:44:23 น.

กิจกรรมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการหลัก บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

19 ส.ค. 2563 | 15:52:41 น.

       กิจกรรมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการหลัก บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19 ส.ค. 2563 | 15:52:41 น.

โครงการ พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)

    

14 ก.ค. 2563 | 10:29:18 น.

       โครงการ พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)

14 ก.ค. 2563 | 10:29:18 น.

โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    

5 พ.ย. 2563 | 11:29:58 น.

       โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 พ.ย. 2563 | 11:29:58 น.

มาตราการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

    

5 พ.ย. 2563 | 13:00:22 น.

       มาตราการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

5 พ.ย. 2563 | 13:00:22 น.