รับเรื่องราวร้องทุกข์

ดำเนินการในรอบ 6 เดือน จากวันที่ 1 เม.ย. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2563


ดูสถานะเรื่องร้องทุกข์
แบบฟอร์มเรื่องร้องทุกข์

ส่วนเรื่องร้องเรียน


ส่วนผู้ร้องเรียน

ส่วนรายละเอียดเรื่องร้องเรียน