ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการ ฯ
23 เม.ย. 2564 | 13:52 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา การมาทำงานสาย

ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2564