ประชุมขับเคลื่อน ที่มัสยิด
6 พ.ค. 2564 | 11:57 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)”ร่วมกับผู้นำทางศาสนาอิสลาม ในตำบลพระยาบันลือ โดยมีนายวีระชัย กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาลือ นางสาวอำพร ปานเฟือง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ  เข้าร่วมประชุมเพื่อมุ่งให้ตำบลพระยาบันลือ เป็นต้นแบบของตำบลคุณธรรม ณ มัสยิดอะมะดียะห์ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา