ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ
5 พ.ย. 2564 | 16:23 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ