ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2565
9 มี.ค. 2565 | 13:21 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกประกาศมาตรการเร่งด่วน ให้งด ชลอ หรือเลื่อน การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันจำนวนมาก ระหว่าง 25 กพ.-10 มี.ค 65 และมาตรการสำหรับหน่วยงานราชการ รวมทั้งจัดทำแผน Covid Free Setting มีผล 25 กพ. เป็นต้นไป เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ ๒)