ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566
21 ก.พ. 2566 | 14:58 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
-เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 -เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดการป่วยรุนแรง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค