ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
2 มี.ค. 2566 | 13:45 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดเอกสาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. สมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ รับสมัคร 2 ช่วงอายุ 1. ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2 ปีบริบูรณ์) - เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2564 2. ชั้นอนุบาล (อายุ 3 ปี บริบูรณ์) - เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2563